מרכז חברותא בהנהלת שרית דינרי

רחוב בילו 20, כפר סבא

052-8581746

hevruta@saritdinari.com