top of page
  • מרכז חברותא

שינוי דפוסי חשיבה | ניתוח סיטואציות חברתיות


שינוי דפוסי חשיבה
שינוי דפוסי חשיבה אצל ילדים

חלק מהילדים המתקשים חברתית מתאפיינים כבעלי דפוסי חשיבה ופרשנות שלילית/ מוגזמת/ מעוותת לגבי סיטואציות חברתיות ("אף אחד לא רוצה להיות חבר שלי", "כולם מציקים לי, "הם עשו לי את זה בכוונה"...).

לדפוסי חשיבה אלה השפעה שלילית על הרגשות שהם חשים כלפי עצמם וכלפי אחרים, על התנהגותם החברתית (הימנעות, אלימות וכו') ולבסוף על ביטחונם והערכתם העצמית.

לאור הבנה זו המטפלות במרכז חברותא משתמשות בסיטואציות החברתיות שקורות בזמן אמת בקבוצה לשם יצירת דפוסי חשיבה מציאותיים, גמישים וחיוביים יותר.

לדוגמא: באחת הפגישות בקבוצה לכיתות א'- ב' אבנר (שם בדוי) בן ה- 8 סיפר לחברי הקבוצה כי אף אחד בכיתתו לא אוהב אותו ולא רוצה לשחק אתו והוסיף ואמר כי גם כאן בקבוצה שלנו הוא מרגיש שכולם לא אוהבים אותו. כששאלתי את אבנר לפי מה הוא הסיק את המסקנה הזו הוא ענה: "כי אף אחד בקבוצה לא הציע לי לשחק אתו היום".

סיטואציה חברתית זו יצרה דיון בקבוצה על דפוסי החשיבה, הרגשות וההתנהגות של כל אחד מהילדים במקרים בהם אחרים (חברים / אחים / הורים ) לא התייחסו אליהם כפי שהם ציפו.

לאחר מכן כל אחד מהילדים הכין משקפיים (מבריסטול) ותרגל התבוננות על סיטואציות חברתיות באופן חיובי, גמיש ומציאותי יותר.

לקריאה אודות מרכז חברותא והקבוצות למיומנויות חברתיות לחצו כאן 

#ניתוח_סיטואציות_חברתיות #מרכז_חברותא_כפר_סבא

bottom of page